Skip to Main Content

Termenii legali ai HillsVet.ro

TERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE

Datele dvs. personale sunt colectate de Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 (“Controlor”). Noi vom stoca datele dvs. în bazele noastre de date şi le vom utiliza pentru a menţine profilul dvs., cu scopul de a vă răspunde la întrebări despre compania noastră şi despre produsele şi serviciile acesteia, pentru a vă contacta în cazul în care câştigaţi la promoţiile şi evenimentele noastre care necesită înregistrare şi în scopuri de marketing, cum ar fi pentru a vă trimite buletine informative, oferte, sondaje şi alte informaţii prin e-mail. Furnizarea datelor personale este voluntară. Datele personale colectate pot fi distribuite în grupul de companii şi furnizori de servicii al Hill’s Pet Nutrition, care procesează datele personale în numele nostru. Unii dintre aceştia pot avea sediul în ţări din afara UE, prin urmare, sunteţi de acord şi cu transferul datelor dvs. personale în afara UE. Datele dvs. personale sunt procesate numai în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aveţi dreptul să accesaţi datele dvs. personale stocate de noi, să le corectaţi, să le ştergeţi şi să obiectaţi, precum şi alte drepturi oferite în acest sens prin Legea privind protecţia datelor.

Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. („Hill's") menţine acest site ca un serviciu pentru comunitatea Internet. Conţinutul (imagini şi text) prezentat de Hill's sau companiile grupului său şi de către compania Colgate-Palmolive sunt protejate prin drepturi de autor. Numele mărcii, logo-urile, etichetele şi designul ambalajului („mărci comerciale”) care apar pe acest site aparţin companiei Hill's Pet Nutrition Inc., grupului său de companii sau licenţiatorilor săi, acolo unde este cazul. Prin amplasarea acestor mărci comerciale pe site, Hill's nu acordă o licenţă de utilizare sau reproducere a lor. Marcajul mărcilor comerciale denotă faptul că Hill's este proprietarul mărcii comerciale numai în Statele Unite. Starea şi marcajele mărcilor comerciale pot varia în funcţie de ţară. Puteţi descărca conţinutul de pe acest site numai pentru utilizare personală, necomercială. Conţinutul nu poate fi copiat în niciun alt fel şi nu poate fi modificat.

Hill's va depune eforturi rezonabile pentru a include informaţii precise şi actuale, dar nu oferă nicio garanţie cu privire la acurateţea sau completitudinea acestora şi, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă, Hill's declină toate garanţiile, condiţiile şi alţi termeni asociaţi cu acest site web şi conţinutul acestuia, inclusiv orice garanţii, condiţii şi termeni care pot fi impliciţi sau au legătură cu calitatea, scopul, titlul sau de altă natură.

Hill's, fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare, şi nicio prevedere din acești termeni și condiții nu vor acționa pentru a exclude sau limita răspunderea Hill's în caz de deces sau vătămare personală care ar putea să apară din neglijența sa, în caz de fraudă sau pentru nici o altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată de legislaţia în vigoare. Niciun drept statutar al utilizatorilor, în calitate de consumatori, nu este afectat de niciunul dintre aceşti termeni.

În conformitate cu paragraful anterior, Hill's nu va fi răspunzător în niciun caz (fie pentru încălcarea contractului, neglijenţă sau pentru orice alt motiv) pentru pierderea profiturilor, daune obișnuite sau speciale, pierderea vânzărilor, pierderea veniturilor, pierderea oricărui software sau date, imposibilitatea utilizării echipamentelor informatice, a programelor sau datelor, pierderea controlului sau irosirea timpului personalului sau pentru orice pierderi indirecte, consecvenţiale sau speciale, indiferent de modul în care apar.

Răspunderea agregată de Hill's faţă de dvs. cu privire la acest site web, fie că este contractuală, delictuală, incluzând, dar fără a se limita la neglijenţă, este exclusă.

Hill's nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune care apar ca urmare a imposibilităţii dvs. de a accesa un site menţinut de Hill's sau din încrederea acordată informaţiilor de pe acest site.

Făcând clic pe anumite link-uri de pe site-ul www.HillsVet.com şi de pe alte domenii deţinute şi operate de Hill's sau de alţi membri ai grupului de companii Hill's, veţi fi redirecţionat către alte site-uri web pentru care www.HillsVet.com şi alte domenii deţinute şi operate de Hill's sau de alţi membri ai grupului de companii Hill's nu îşi vor asuma nicio răspundere.

Hill's colectează informaţii care vă pot identifica numai atunci când acestea sunt oferite în mod voluntar. Hill's utilizează aceste informaţii în conformitate cu politica sa de confidenţialitate descrisă mai jos.

Orice informaţii, comunicate sau materiale fără caracter personal pe care le trimiteţi către www.HillsVet.com şi către alte domenii deţinute şi operate de Hill's sau de alţi membri ai grupului de companii Hill's sau către Hill's prin poşta electronică nu sunt confidenţiale. Noi putem utiliza oricând aceste informaţii şi în orice scop. În mod deosebit, vom putea folosi fără restricţii orice idei, concepte, know-how-uri sau tehnici conţinute în aceste informaţii, în orice scop, inclusiv pentru dezvoltarea, fabricarea sau promovarea produselor. Orice informaţii pe care le trimiteţi către www.HillsVet.com şi către alte domenii deţinute şi operate de Hill's sau de alţi membri ai grupului de companii Hill's trebuie să fie adevărate, să nu încalce drepturile altor persoane şi să fie legale.

Hill's îşi rezervă dreptul de a retrage produsele prezentate pe www.HillsVet.com şi pe alte domenii deţinute sau operate de Hill's sau de alţi membri ai grupului de companii Hill's şi să modifice această declaraţie în orice moment.